Yhtenä yhtiönä muuttuvassa maailmassa

Vapo-konsernin uusi organisaatio

Uusi Vapo on täällä

 Tuotamme lämpöä, sähköä ja höyryä energiaturpeella, hakkeella ja pelleteillä. Tuotamme ja toimitamme näitä kiinteitä paikallisia polttoaineita teollisille asiakkaille ja kuluttajille Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Konserniimme kuuluva Kekkilä Group on Euroopan johtavia toimijoita niin ammatti- kuin harrasteviljelyn alueilla.

Yhtiömme toimintaympäristö on juuri nyt voimakkaassa murroksessa. Ilmaston lämpeneminen, kaupungistuminen ja kasvava lähiruuan tarve yhdessä elinympäristöjen saastumisen ja monia maita vaivaavan kuivuuden kanssa luovat meille samaan aikaan sekä uhkia että mahdollisuuksia. Muutosta vauhdittaa myös digitalisaatio, joka tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintaamme.

Olemme valmiina uudistumaan

Olemme uudistaneet strategiamme sekä rakenteemme. Meillä on tavoitteena kasvaa kansainväliseksi yli rajojen saumattomasti toimivaksi yhtiöksi, joka tunnetaan edelläkävijyydestään, vastuullisuudestaan ja laadukkaista tuotteista ja palveluista. Muutos ei tapahdu yhdessä yössä. Vahvuutena meillä ovat osaavat ihmiset ja mittavat resurssit, joiden varaan voimme rakentaa tulevaisuuteemme.

Yhtiömme tarina nousee pohjoisten kansojen tiiviistä suhteesta luontoon ja sen tarjoamiin raaka-aineisiin.

 

Kolmen divisioonan Vapo-konserni

Olemme Suomessa, Ruotsissa ja Virossa toimiva monialakonserni. Keskitymme toiminnassamme kasvattamiseen ja kierrättämiseen, kiinteiden polttoaineiden, lämmön, sähkön ja höyryn tuotantoon sekä erilaisten energiaratkaisujen tarjontaan. Lisäksi kehitämme turpeesta ja muista luonnonmateriaaleista uusia tuotteita.

Liiketoimintamme on jaettu kolmeen divisioonaan, jotka ovat Energy, Grow & Care ja New Businesses. Kaikkien liiketoimintadivisioonien yhteinen Supply Chain Management -toiminto vastaa esimerkiksi turvetuotannosta eri maissa, logistiikkapalveluista sekä ostoista. Group Service -toiminto vastaa konsernipalveluista. Työllistämme nyt noin 700 henkilöä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Konsernimme toiminnallinen organisaatio muuttui 1.5.2018.  Konsernimme emoyhtiönä toimii Vapo Oy, kuten aikaisemminkin, mutta konsernin toimintaa ohjataan aikaisempien maayhtiöiden sijaan divisioonittain. Rakenneuudistuksella ei ollut vaikutusta yhtiön juridisiin rakenteisiin. Päivittäinen toiminta ja asiakassuhteet pysyvät ennallaan.

Meillä on pitkät perinteet Suomessa, Ruotsissa ja Virossa niin ener­gia-alal­la kuin kas­vu­tur­peen tuo­tan­nos­sa.

Energy

Energy-divisioonaan on keskitetty polttoaineiden eli energiaturpeen, puuhakkeen ja pellettien myynti. Se vastaa myös energiapuun hankinnasta sekä pellettien raaka-aineen hankinnasta ja tuotannosta Suomesssa. Divisioona vastaa myös konsernin lämmön, sähkön ja höyryn tuotannosta ja näiden myynnistä yritys-, yhteisö- ja kuluttaja-asiakkaille sekä erilaisten digitaalisten energiapalvelujen tuottamisesta konsernin omille laitoksille ja ulkopuolisille asiakkaille. Energy-divisioona sisältää Vapo Oy:n, Neova AB:n ja Tootsi Turvas AS:n energialiiketoiminnot. Kotimarkkinamme on Suomi, Ruotsi ja Viro.

Tavoitteenamme on seuraavien vuosien aikana kasvattaa merkittävästi teollisuuden ja yhdyskuntien energiaratkaisuihin ja uusiutuvien biopolttoaineiden tarjontaan perustuvaa liiketoimintaa. Lisäksi jatkamme toimintamme palvelullistamista asiakkaidemme tarpeisiin.

Tuotteista kokonaisvaltaisten polttoaine- ja energiaratkaisujen sekä palveluiden suuntaan.

Grow & Care

Grow & Care -divisioonallamme on aivan keskeinen rooli tulevaisuuden strategiassamme. Olemme keskittäneet siihen kaikki Kekkilä Groupin toiminnot ja liittäneet siihen eläinkuivikkeet sekä kaikkien konserniyhtiöiden raaka-ainemyynnit. Jo nyt olemme Euroopan johtava raaka-aineen tuottaja ja tähtäämme Euroopan vahvimmaksi toimijaksi. Olemme alan markkinajohtaja Suomessa ja Ruotsissa ja meillä on vientiä yli 70 maahan. Tavoitteemme on nostaa osuuttamme koko Euroopan kasvualustamarkkinoilla ja lisätä tuotteittemme jalostusastetta. Kasvua haetaan erityisesti ammattiviljelyliiketoiminnassa.

Kekkilä Garden, Hasselfors Garden ja Kekkilä Professional ovat jo nyt tunnettuja ja arvostettuja brändejä, ja uskomme että tulevaisuudessa ne vahvistuvat entisestään.

Haemme kasvua ammattiviljelyliiketoiminnassa. Vahvat brändit jatkavat ennallaan.

New Businesses

New Businesses -divisioonamme tavoitteena on luoda koko konsernin yhteisen innovaatiotoiminnan avulla aivan uusia tuotteita, jotka perustuvat muun muassa turpeeseen ja muihin luonnonmateriaaleihin. Tässä divisioonassa innovaatioiden kehittäminen ja jalostaminen on Ventures-yksikön vastuulla.

Kun jokin business-aihio saavuttaa kaupallistamisasteen, se siirretään omaksi liiketoiminnaksi tai liitetään johonkin olemassa olevaan divisioonaan. Pisimmällä olemme tällä hetkellä kuituliiketoiminnassamme, joka siirtyy nyt Grow & Caren alaisuuteen, koska ensimmäiset tuotteet liittyvät pääasiassa kasvattamiseen. Toinen lupaava aihio on aktiivihiilen jalostaminen turveraaka-aineesta.

Tehtävämme on luoda turpeelle uusia käyttötarkoituksia.

Supply Chain Management

Uusi Supply Chain Management -toiminto vastaa toimitusketjun kokonaisvaltaisesta hallinnasta ja kehittämisestä muun muassa turvetuotannosta, yhteisistä hankinnoista, ostoista ja logistiikasta sekä ympäristöön, laatuun ja turvallisuuteen liittyvistä kokonaisuuksista Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Tavoitteemme ovat korkealla. Haemme toimitusketjun kokonaisvaltaista hallintaa ja kehittämistä raaka-ainelähteiltä asiakkaille ja sitä myötä merkittäviä synergiaetuja ja ennen kaikkea lisäarvon tuottamista asiakkaillemme.

Luomme alan parasta lisäarvoa toimitusketjulla, joka on osaamiseltaan ja suorituskyvyltään maailmanluokkaa.